Guangzhou Chemxin Environmental Material Co., Ltd.

Kiegészítés: 401, Changshanghui épület, Shengxing Street 31. szám, Panyu kerület, 511400 Guangzhou város, Guangdong tartomány, Kína

Tel: +86-20-39185057
Fax: +86-20-31134323

Email:sales@chemxin.com